بررسي كاربرد توزيع آماري ويبول در تخمين توليد برق از توربينهاي بادي در ايران

براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور، 500 مگاوات از برق مصرفي ايران بايد از انرژيهاي تجديد پذير (نو ) و بخصوص از انرژي باد توليد شود .در نيروگاههاي بادي بر در نيروگاههاي بادي بر خلاف ديگر نيروگاهها، مقدار منبع اوليه انرژي يعني سرعت
جريان باد متغير است . از طرفي تخمين و برآورد انرژي برق قابل حصول از جريان باد يك منطقه و در نتيجه صرف هزينه و سرمايه سنگين براي احداث نيروگاه برق بادي از اهميت فراواني برخوردار است . يكي از روشهاي معمول در جهان براي تخمين انرژي برق بادي قابل حصول، استفاده از تركيب توزيع آماري ويبول (Weibull) جريان باد و منحني توان (Power Curve) توربينهاي بادي مي باشد .در اين مقاله با استفاده از اين روش، انرژي برق بادي قابل حصول از جريان باد منجيل برآورد و با توليد واقعي نيروگاه بادي مقايسه و مشخص مي شود كه استفاده از روش توزيع ويبول در ايران براي تخمين و برآورد توليد انرژي برق بادي، كاربردي و قابل اطمينان مي باشد.

 

مهدي شريفي
سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)- معاونت امور انرژي وزارت نيرو
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *