بررسي كارآيي روش هاي مخابراتي DSSS و FHSS در پست هاي برق

پردازش هاي توان در دسترس كنوني والگوريتم هاي پردازش سيگنال توسعه يافته در حال حاضر نويد الگوي جديدي را براي مخابرات مطمئن تر مي دهد كه مي تواند توليد توان ، مديريت و انتقال را به عهده گيرد. عمليات كليد زني پست فرعي، قطعي برق به علت دشارژ فاصله هوايي و اثر كرنا، از جمله مؤثرترين عواملي هستند كه توليد تداخل فركانس بالاي الكترومغناطيسي كرده و مستقيما در كيفيت مخابرات بي سيم تاثير مي گذارند . همچنين انتشار امواج راديويي از منابع مختلف نيز ارتباطات بي سيم را در پستهاي فرعي دچار تداخل مي نمايد. بهره آنتن، اندازه آن، جداسازي الكترونيكي و زمين كردن از مهمترين مباحثي است كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است. همچنين تاثير شرايط محيط خارجي (مثل تغييرات وسيع درجه حرارت ،رطوبت بالا ،ارتعاش فزاينده و آلودگي زياد) مورد توجه مي باشند.

 

 

محمد رضا تاجداني
شركت برق منطقه اي فارس
عليرضا سوخك
شركت برق منطقه اي فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *