بررسي قابليت ها و ويژگي هاي نرم افزار PLS-CADD ؛ شبيه سازي كامپيوتري خطوط انتقال نيرو از روي پروفيلهاي قديمي

در اين مقاله ويژگي ها و تأثيرات به كارگيري نرم افزار PLS-CADD در طراحي خطوط انتقال نيرو به عنوان اولين گام جهت معرفي آن در كشور بررسي شده، و سپس يك خط انتفال نيروي واقعي به عنوان نمونه از روي پروفيلهاي موجود، شبيه سازي، و عناصر مختلف موجود در آن به طور كامل مدل ميگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *