بررسي فيلترهاي قابل پياده سازي به صورت مدارمجتمع

يكي از مهمترين بلوكهاي تشكيل دهنده فرستنده و گيرندهها فيلتر است. براي كاهش حجم اين وسايل ارتباطي نياز به مجتمع سازي بخشهاي مختلف آن از جمله فيلتر است. فيلترهاي مدار مجتمع شامل فيلترهاي ديجيتالLC ،DSPغيرفعال، الكترو آگوستيك، خازن سوييچ شده، جريان سوييچ شده، LCفعال، RCفعال، ،Mosfet-Cحاملهاي جريان،Gm-C- ،Gm-C ،Log-Domain OpAmpو غيره هستند كه هركدام داراي كاربر خاص خود ميباشند. در اين مقاله به معرفي و مقايسه اين فيلترها پرداخته ميشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *