بررسي فني و اقتصادي نصب مولتي سيكلون در سيستم فيلتراسيون سوخت گاز دريكي از نيروگاه هاي سيكل تركيبي كشور

از لحاظ فني ونيروگاه مورد بررسي شامل دو واحد گازي با قدرت نامي هر واحد 123,5مگاوات ويك واحد بخاري با توان 102,5 مگاوات است. در اوايل راه اندازي، اين نيروگاه به دليل عدم وجود سيستم فيلتراسيون در مسير سوخت گاز بهره بردار با مشكل وجود ذرات جامد همراه گاز مواجه گرديد . از اين رو در فاصله اندكي پس از راه اندازي يك سيستم فيلتراسيون گاز مركب از يك اسكرابر و يك فيلتر كارتريجي در اين نيروگاه نصب گرديد. باينحال با اين سيستم فيلتراسيون نيزدر پاره اي از موارد بهره بردار با مشكل اشباع شدن سريع كارتريج هاي فيلتر مواجه مي گردد ]. [1در اين مقاله نصب يك سيستم مولتي سيكلون به عنوان يك سيستم فيلتراسيون تكميلي از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *