بررسي فني و اقتصادي حذف شبكه فشار ضعيف و جايگزيني آن با دو سطح ولتاژ 20يا 6,6 كيلوولت و استفاده از ترانسفورماتورهاي ظرفيت پايين، بر تلفات شبكه توزيع يك فيدر نمونه

اساسي ترين مشكل شبكه توزيع كشور، تلفات بيش از اندازه آن مي باشد. براي رفع اين مشكل افزايش سطح ولتاژ تا حد مطلوب كه هم از نظر عوامل فني و هم از نظر اقتصادي قابل اجرا باشد پيشنهاد ميشود. در اين مقاله بر آن شديم به منظور بررسي دقيق و ملموس تر به اثر افزايش سطح ولتاژ از نقطه نظر فني و اقتصادي با استفاده از اطلاعات كامل يك فيدر نمونه در شهر كرمان بپردازيم. افزايش سطح ولتاژ به ولتاژهاي 6.6 و 20كيلو ولت بررسي شده و در نهايت طرح مطلوب پيشنهاد مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *