بررسي فني و اقتصادي بازتواني واحدهاي بخار نيروگاه منتظر قائم با روش بويلر موازي

در اين مقاله با توجه به نتايج بدست آمده در مطالعه قبلي، حالت هاي مختلف بكارگيري بازتواني به روش بويلر موازي مورد
بررسي قرار گرفته است. در هر طرح توربين گاز استفاده شده از نوع
SiemensV94. بوده و تفاوت ميان طرح ها شامل نوع بويلر بازياب استفاده شده از تعداد فشارها و داشتن ريهيت مي باشد. نتايج بدست آمده نشان دهنده بيشترين افزايش توليد توان در حالت استفاده از بويلر بازياب تك فشاره با ريهيت و برابر 124/5مگاوات و بيشترين افزايش راندمان خالص در حالت استفاده از بويلر بازياب دو فشار با ريهيت و برابر
13/03درصد خالص مي باشد. بررسي اقتصادي صورت گرفته بيانگر اين است كه مناسب ترين طرح از منظر سوددهي اقتصادي طرح استفاده از بويلر بازياب تك فشاره با ريهيت مي باشد كه سود آن معادل 1/7برابر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *