بررسي فني و اقتصادي اجراي زيرسيستم اتوماسيون توزيع در شبكه هوشمند با استفاده از معيار AIEE

AIEEبعنوان شاخص ميزان سالانه انرژي الكتريكي تزريق شده به شبكه توزيع مي تواند معيار مناسبي جهت تعيين هزينه ها و
سودهاي اجراي اتوماسيون توزيع در شركت هاي توزيع باشد. در اين مقاله سعي شده با بررسي اين معيار در پروژه هاي پايلوت و مقايسه آن با پروژه واقعي كه در راستاي تهيه نقشه راه شبكه هوشمند در شركت توزيع نواحي استان تهران بدست آمده به تحليل مناسب و ساده اي جهت تخمين ميزان سود به هزينه و زمان بازگشت سرمايه اجراي اينگونه پروژه ها پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *