بررسي فني-اقتصادي اولين ريز شبكه هوشمند شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد پروژه مهرسان

 در اين مقاله به معرفي اولين ريز شبكه هوشمند پياده سازي شده در شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد پرداخته مي شود و اجزا و المانهاي آن و نحوه ارتباط آنها با شبكه سراسري برق مورد بحث قرار مي گيرد. در خصوص سامانه مديريت هوشمند ساختمان پياده سازي شده در اين مجموعه نيز توضيحات مختصري ارائه خواهد گرديد و در انتها اين ريز شبكه در محيط نرم افزار Homerشبيه سازي مي گردد و نتايج حاصل از شبيه سازي بيان مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *