بررسي عوامل ولتاژي موثر در ترانسفورماتورهاي زمين در پست هاي فوق توزيع برق منطقه اي باختر

ترانسفورماتورهاي زمين موجود در شبكه، كه بمنظور حفاظت الكتريكي موثر از سيستم قدرت طراحي و ساخته شده اند،
علاوه بر تحمل جريا ن هاي خطا، همواره در مع رض عوامل ولتاژي كه تهديد كننده سلامت آنها م يباشند نيز قرار دارند. اين عوامل با تحت تنش قرار دادن عايق، زمينه شكست الكتريكي آن را فراهم مي آورند. تاثير اين عوامل بطور نمونه در مورد پست افرينه برق منطقه اي باختر مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

محمد عاشوري – پژمان خزايي – مجتبي گيلوانژاد – صفر فرضعلي زاده – بخشعلي صابري
پژوهشگاه نيرو، پژوهشكده انتقال و توزيع، گروه خط و پست
برق منطقه اي باختر
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *