بررسي عملکرد دو نوع شبکه عصبي پرسپترون چند لايه و شبكه با توابع پايه شعاعي براي تخمين سرعت موتور سنکرون آهنرباي دائم

عملکرد اين مشكلات استفاده از سنسورهاي الكترومكانيكي در درايوهاي الکتريکي باعث شده تا تلاشهاي زيادي در زمينه حذف اين سنسورها صورت گرفته و روشهاي مختلفي جهت تخمين سرعت يا موقعيت ارائه گردد. از اين ميان شبکههاي عصبي با توجه به ويژگيهايي چون سرعت بالا، مصونيت در برابر نويز، قابليت تعليم و عموميت و مقاومت در برابر تغيير پارامترها بسيار مورد توجه قرار گرفتهاند. در اين مقاله ابتدا درايو كنترل برداري يك موتور سنکرون آهنرباي دائم شبيه سازي شده و سپس از دو ساختار مختلف شبكههاي عصبي، يعني پرسپترون چند لايه ) (MLPو توابع با پاية شعاعي RBF جهت تخمين سرعت استفاده شده است. در پايان نيز  عملکرد اين دو شبکه بررسي و مقايسه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *