بررسي عملي تاثير بارهاي غيرخطي بر كنتور تكفاز ديسكي

رشد چشمگير بارهاي غير خطي در صنايع لزوم بررسي دقيقتر آنها وتاثير آنها بر دستگاه هاي اندازه – گيري را ضروري ساخته است . در اين مقاله اثرات بارهاي خطي و غيرخطي بر دقت اندازه گيري ك نتور تكفاز ديسكي مورد بررسي قرار گرفته است . همچنين اثر اين عدم دقت اندازه گيري، بر ميزان سود يا زيان وارده بر توزيع كننده و مصرف كننده انرژي الكتريكي بررسي شده است . اين بررسي بصورت عملي و با استفاده از دستگاه مولد هارمونيك با مشخصات داده شده در پيوست انجام گرفته است.

 

حامد دانشور ،سيد رضا موحد قدسي تيا ، حامد ملااحمديان كاسب ،حسين مختاري
عضوهيئت علمي گروه – دانشگاه صنعتي شريف،
دانشجوي كارشناسي ارشد , قدرت-دانشگاه صنعتي شريف
ايران، تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *