بررسي عملكرد لايه Stress Grading SG روي بازوهاي شينه هاي استاتور ژنراتور

شــدت ميــدان الكتريكــي موجــود در فصــل مشــترك بــين هادي/عايق و يا عايق/عايق ، در تجهيزات الكتريكي بـا سـطح ولتاژ كاري بالا، از قبيل كابلهاي فشار قوي، بوشينگها، خازنها، مقره ها ، شينه هاي اسـتاتور و … ، باعـث ايجـاد استرسـهاي الكتريكي شديد روي بخشي از اين تجهيزات كه در مجاورت هوا قرار دارند، مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *