بررسي عملكرد سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه PM با رويكرد بهره برداري بهينه در شبكه هاي توزيع

با توجه به افق بلند مدت سند پايايي شبكه برق كشور، نقش تعميرات و نگهداري مناسب چه در بخش دولتي و يا بخش خصوصي، دقيقاً همراستا با هدف گذاري و ماموريت سند پايايي شبكه است.سطح مطلوب پايايي، متناسب با شرايط محيطي و خواسته هاي جامعه تعيين مي شود.با مطالعه سند چشم انداز 20ساله كشور و برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي درمي يابيم، آرمان صنعت برق، به عنوان صنعتي پيشرو كه خدمات مهمي براي صنعت و اقتصاد كشور و رفاه جامعه انجام مي دهد و داراي نقش حساس در فراهم ساختن يكي از زيرساخت هاي توسعه پايدار مي باشد، در مسير تحقق اين اهداف و برنامه ها شكل گرفته است . از طرفي مي دانيم ، ضمانت اجرايي چشم انداز در هر سازماني ،تعهد همه دست اندركاران سازمان ، نسبت به آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *