بررسي عملكرد سيستم فيلتراسيون گاز دريكي از نيروگاه هاي سيكل تركيبي كشور

نيروگاه مورد بررسي شامل دو واحد گازي با قدرت نامي هر واحد 123,5مگاوات ويك واحد بخاري با توان 102,5 مگاوات است. سوخت اصلي اين نيروگاه گاز طبيعي مي
باشد كه از طريق يك انشعاب از خط لوله سراسري تامين مي شود.در اوايل راه اندازي اين نيروگاه به دليل عدم وجود سيستم فيلتراسيون در مسير سوخت گاز بهره بردار با مشكل وجود ذرات جامد همراه گاز مواجه گرديد . از اين رو در فاصله اندكي پس از راه اندازي يك سيستم فيلتراسيون گاز مركب از يك اسكرابر و يك فيلتر كارتريجي 1در اين نيروگاه نصب گرديد .در اين مقاله ضمن بررسي عملكرد اين سيستم فيلتراسيون پيشنهاداتي براي اصلاح آن ارائه گرديده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *