بررسي عملكرد سيستم شنوايي انسان در ماسك اطلاعات نامربوط سيگنال صوتي جهت كاهش بهينه حجم حافظه موردنياز جهت فشرده سازي

درك درستي از مكانيزم سيستم شنوايي انسان الگوي مناسبي جهت طراحي بهينه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با ذخيره و پردازش اطلاعات صوتي هستند، در اختيار طراحان قرار مي دهد. ميدانيم كه گوش انسان در هر دو حوزه زمان و فركانس داراي محدوديتهاي جهت احساس شنوايي ميباشد؛ براي مثال بيشتر مواقع متوجه شده ايم كه بعضي از اصوات ضعيف در حضور سيگنالهاي قوي غيرقابل شنيدن ميشوند. در حقيقت هدف ما تشخيص قسمتهاي نامربوط صوت است كه از لحاظ فيزيكي وجود دارند وليكن گوش انسان قادر به تشخيص آنها نيست و رمزگذاري و ذخيره سازي اطلاعات مربوط به اين سيگنالها در حقيقت يك كار بي نتيجه اي است و به جز اتلاف زمان و توان در يك سيستم سود ديگري ندارد. در اين مقاله ابتدا توضيح مختصري درخصوص فيزيولوژي گوش ارائه شده و در ادامه گستره فركانسي و ديناميكي قابل تشخیص توسط سیستم شنوایی ، به همراه مفاهیم فرایند ماسک فرکانسی و ماسک زمانی مورد بررسی قرار میگیرد.

 

محمد بهـرفتار ،محسن حياتي
دانشجوي كارشناسي ارشد الكترونيك دانشگاه رازي كرمانشاه-عضو هيأت علمي گروه برق دانشگاه رازي كرمانشاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *