بررسي علل ترك خوردن پرههاي ثابت رديف اول يكي از توربينهاي گازي مدل GEفريم 9

اعمال پوششهدف از تحقيق حاضر تعيين مكانيزم و بررسي عوامل موثر در ترك خوردن زودرس پره هاي ثابت رديف اول يكي از توربين هاي گازي GE-F9موجود در يكي از نيروگاههاي كشور بوده است. بررسي هاي انجام شده نشان داد كه علت اصلي تخريب زودهنگام نازلهاي مورد نظر، سيكلهاي روشن و خاموش شدن متوالي و سريع توربين و همچنين جوشكاري نامناسب نازلها مي باشد. علاوه بر اين مشخص گرديد كه عليرغم حضور تركيبات خورنده در محيط سرويس ) سوخت توربين هاي مورد نظر، خوردگي نقش چشمگيري در كاهش عمر نازلها نداشته است كه اين امر مي تواند بدليل مقاومت بسيار خوب آلياژ مورد استفاده در ساخت نازل ها و همچنين اعمال پوشش روي سطح آنها باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *