بررسي علل تخريب شديد نازلهاي رديف اول توربين گازي MHI701D

نازل رديف اول توربين گازي MHI 701D داراي 60 سگمنت از جنس آلياژ ECY 768 با پوشش روكشي CoNiCrAlY مي باشد. با بررسي وضعيت قطعات پس از انجام بازرسي هاي دوره اي واحدهاي گازي يكي از نيروگاهها مشخص گرديد كه بسياري از قطعات كه داراي ساعت كاركرد پاييني بودند، غير قابل بازسازي اعلام شده اند.در حاليكه عمر اسمي پره هاي ثابت برابر 40000 ساعت مي باشد نازلهاي رديف اول اين نوع توربين در اين نيروگاه كمتر از مدت پيشنهادي دچار آسيب هاي شديدي مي شوند كه در بسياري از موارد غير قابل بازسازي اعلام شدند. براي تعيين نوع خسارات و همچنين تعيين عامل يا عوامل ايجاد كننده اين خسارات و شناسائي مكانيزم غالب تخريب، بررسي ها و آزمايش هاي مختلف و متنوعي بر روي نمونه هاي تهيه شده از قطعات تخريب شده انجام گرفت. بررسي ها روي شرايط بهره برداري و ارتباط آن با آزمايشات انجام شده نشان مي دهد عامل اصلي خسارت تركهاي ناشي از خستگي حرارتي مي باشند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *