بررسي علل انفجار بوشينگ هاي دراو ليد

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي علل انفجار بوشينگ هاي دراو ليد در شركت برق منطقه اي اصفهان

دانلود مقاله : بررسي علل انفجار بوشينگ هاي دراو ليد در شركت برق منطقه اي اصفهان

بوشينگ ها يكي از مهمترين تجهيزات در پستهاي فشار متوسط و قوي مي باشند كه به منظور فراهم آوردن قابليت عبور يكيا چند هادي از ميان يكديواره يا مخزن يا محفظه كه نسبت به هادي عايق باشند مورد استفاده قرار مي گيرند .بوشينگ ها اغلب جزئي از ساختمان تجهيزاتي چون ترانسفورماتورهاي قدرت، ترانسفورماتورهاي جريان، ترانسفورماتورهاي ولتاژ و راكتورها ميباشند اما ممكن است بصورت منفرد نيز مورد استفاده قرار گيرند.در طول سال هاي گذشته شركت هاي برق حادثه هاي متعدد برروي بوشينگ هاي قدرت داشته اند. اين بوش ينگ ها كه معمولا از نوع دراو ليد مي باشند داراي  مشخصه بروز جرقه بين ميله خارج شده از بوشينگ بامحفظه داخل بوشينگ، خصوصا در مركز بوشينگ مي باشند. دراكثر اين حوادث بوشينگ ها به شدت آسيب  ديده و منجر به انفجار و آتش سوزي و بعضا گسترش حادثه شده اند. هدف از اين مقاله بررسي حادثه بوشينگ 230 كيلو ولت درپست شهيد محمد منتظري در بهار سال 1390 مي باشد. ضمن بررسي اين حادثه و مكانيزم ايجاد خطا و دلايل ايجاد آن در اين مورد و موارد مشابه پيشنهاداتي براي جلوگيري از بروز چنين حوادثي در اين مقاله ارائه شده است.انتظار مي رود تا ساير برق هاي منطقه اي با اضافه كردن تجربيات و دانش خود پيرامون اين مشكل در تكميل آن اقدام نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *