بررسي علت سوختن ترانسفورماتورهاي زمين برق فارس

هر ساله تعدادي از ترانسفورماتورهاي زمين در ايستگاههاي شركت برق منطقه اي فارس معيوب مي گردند لذا مطالعه و بررسي علت سوختن آنها ضرورت پيدا كرده  است . طبق آمار ، حوادث در پستهاي فيوزي كه سيستم حفاظتي آنها ناقص بوده بيشتر اتفاق مي افتد . اگر عامل هاي سوختن ترانسفورماتور زمين را به دو دسته  جرياني و ولتاژي تقسيم نمائيم بررسي ها نشان مي دهد كه جريانها ي اضافي در اين امر موثرتر بوده اند. معمولاٌ در عمل از نظر نحوه كاركرد، حفاظت و يا مدلسازي  ترانسفورماتور زمين اطلاعات كمتري وجود دارد . در اين مقاله ضمن بيان اين موضوع ، همراه با شبيه سازي، عوامل سوختن ترانسفورماتور زمين تشريح مي گردد ،  سپس پيشنهاداتي در خصوص طرح و تنظيم سيستم حفاظتي ارائه مي گردد كه ضمن عدم تحميل هزينه اضافي، سوختن ترانسفورماتور زمين را بسيار كاهش خواهد داد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.