بررسي علت تخريب بابيت ياتاقان توربين هاي گازي GE.F5

در اين پروژه تحقيقاتي اساس كار در دو بعد مكانيك جامدات و مكانيك سيالات بررسي گرديده است. بدين ترتيب كه در مرحله جامداتي كل سيستم شامل نشيمنگاه ياتاقان و تكيه گاه آن و سيستم تغذيه روغن ياتاقان به صورت يك مدل در آورده شده است كه با استفاده از روش انرژي در سيستم هاي اصلي ومعادل آن، ميزان  جابجايي ناشي از انبساط حرارتي و ممان خمشي كه بر نشيمنگاه ياتاقان اعمال مي شود محاسبه گرديده است سپس در مرحله دوم به حل كامل سه بعدي معادله رينولدزبا استفاده از روش GMRes پرداخته شده است بدين ترتيب كه درحالات مختلفي از همراستايي و ناهمراستايي نشيمنگاه ياتاقان و ژورنال، فشار هيدرودينامكي و  تغييرات فيلم روغن به صورت سه بعدي رسم شده وتحليل هاي لازم صورت گرفته است سپس با توجه به اندازه ميزان لقي ياتاقان و سرعت زاويه اي معيني كه محور  دارد پديده half speed whirl بررسي شده است كه نشان مي دهد چگونه مي تواند در شرايط خاصي از ميزان لقي ياتاقان مسئله تشديد اتفاق بيافتد و تخريب ياتاقان را به دنبال داشته باشد كه با انجام تدابير P.M.S خاصي از جمله ميزان محدوديت لقي مي توان از بروز عوامل تخريب جلوگيري به عمل آورد.

 

حسن اكبرزاده- محمود حسيني- محمد حسين نخعي
شركت مديريت توليد نيروگاه هاي گازي خراسان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *