بررسي طرح هاي توسعه شبکه انتقال کشور از ديدگاه قابليت اطمينان شبکه

برنامه ريزي توسعه سيستمهاي قدرت يکي از مهمترين و حساسترين بخشهايي است که مهندسين اين رشته با آن مواجه مي باشند.بدليل هزينه بسيار زياد طرح هاي توسعه در بخشهاي توليد و انتقال دقت در اين طرح ها مي تواند از نظر اقتصادي نيز بسيار مقرون به صرفه باشد. يکي از مسائلي که همواره در طرح هاي توسعه شبکه مورد اهميت مي باشد حفظ و يا ارتقاء قابليت اطمينان سيستم در اجراي اين طرح ها است. در اين مقاله سعي شده است تا با بررسي چند طرح توسعه در شبکه توليد و انتقال ايران تاثير هر يک از آنها بر روي قابليت اطمينان شبکه مورد بررسي قرار گيرد و در نهايت راهکارهاي مناسب جهت توسعه شبکه از ديدگاه قابليت اطمينان مورد مطالعه قرار گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *