بررسي طرح كاهش خوردگي لول ههاي كندانسور ازطريق حذف اكسيژن محلول آب جبراني

در اين مقاله مسئله خوردگي لوله هاي كندانسور از سمت بخار كه يكي از مشكلات موجود در برخي از نيروگاهها ميباشد مورد پژوهش قرار گرفته است. اين امر در اثر تجزيه هيدرازين و توليد آمونياك و واكنش آن با لوله ها در حضور اكسيژن موجود در فضاي كندانسور اتفاق مي افتد. اين اكسيژن در اثر جدا شدن اكسيژن محلول در آب جبراني بوجود مي آيد. در واقع هيدرازين براي حذف همين اكسيژن محلول به آب سيكل اضافه ميشود اما در نقاطي از سيكل كه دما بالاست هيدرازين اضافه شده تجزيه ميشود، در نتيجه نه تنها اكسيژن محلول در آب سيكل حذف نمي شود، بلكه مشكلات خوردگي نيز افزونتر مي شود. آلياژهاي مس در اين مطالعه به عنوان مستعدترين نوع از لول هها براي خوردگي از اين طريق شناخته شده اند. روشهاي حذف اكسيژن محلول از آب جبراني براي جلوگيري از خوردگي، در اين تحقيق مورد
مطالعه قرار گرفته است و بعد از بررسي همه شرايط و عوامل، روش كاهش كاتاليستي با هيدروژن مورد تاييد واقع شده است. در اين مقاله همچنين كارايي روش و محل نصب واحد كاهش كاتاليستي و مطالعات اقتصادي مربوط به اجراي طرح مورد بررسي قرار گرفته است.

 

عدنان مراديان- محسن كارگر قو يبازو
پژوهشگاه نيرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *