بررسي شاخص هاي پايداري L و Z در برابر تغييرات بار اكتيو و راكتيو

با توجه به ازدياد مصرف در شبكه قدرت معمولا خطوط انتقال و نيروگاه ها در مرز پايداري كار مي كنند و امكان آن وجود دارد با افز ايش اندكي بار و يا وارد شدن اغتشاشي،سيستم از حالت پايدار خارج شود . با توجه به عوامل ذكر شده، تشخيص و پيش بيني ناپايداري ولتاژ در خطوط از اهميت ويژه اي برخوردار است و امنيت شبكه را بالا مي برد .در مقالات گذشته به معرفي شاخص هايي براي بررسي پايداري شبكه پرداخته شده است . در اين مقاله به بررسي پايداري شبكه در برابر خروج خطوط با استفاده از اين شاخص ها و همچنين بررسي حساسيت اين شاخص ها در تغيير بارهاي مختلف از لحاظ توان اكتيو و راكتيو و محل وقوع اين ناپايداري پرداخته شده است . در شبيه سازي از مدل 6 شين و 24 شين IEEE استفاده شده است . شبيه سازي با استفاده از نرم افزارPSAT و MATLAB انجام شده است.

 

محسن قراط -حسن رستگار -احسان گودرزي -بنيامين مرادزاده
قطب علمي قدرت دانشكده مهندسي برق – دانشگاه صنعتي اميركبير
جمهوري اسلامي ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *