بررسي ساختارهاي LHMمحيطهايي با eو mمنفي و معرفي يك نوع لنز كامل

metamaterailsچستند؟ واژه metaدر زبان يوناني به معني “فرا” و “ماورا” ميباشد در واقع metamaterialsبه موادي گفته مي شود که داراي خواص غير عادي بوده و به طور ذاتي در طبيعت وجود ندارند. در اينجا بحث ما بر روي مواد فرا مغناطيسي مي باشد مواد “چپگرد” ) ١(LHMموادي مي باشند که خواص الکترومغناطيسي آنها با خواص الکترو مغناطيسي مواد موجود در طبيعت متفاوت مي با . به همين علت به اين مواد واژه Metamaterialاطلاق مي شود. ساخت چنين موادي همراه با منفي شدن ضريب نفوذ پذيري مغناطيسي و گذردهي الكتريكي مي باشد. البته منفي شدن ضريب گذردهي الكتريكي به طور طبيعي در لايه اي از جو زمين به نام يونسفر كه خاصيت پلاسمایی دارد نیز اتفاق می افتد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *