بررسي ساختارهاي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي هيبريد قسمت دوم: سيستم هيبريد موازي و سري-موازي

سيستمهاي هيبريد با توجه به طرز قرار گرفتن موتور احتراق داخلي، موتور الكتريكي و نقش هر يك در تامين توان حركتي خودرو به سه دسته اصلي هيبريد سري ، هيبريد موازي و هيبريد سري – موازي تقسيم ميشوند. به دليل تبديل چند مرحل هاي انرژي در سيستم هيبريد سري كه منجر به كاهش راندمان مي شود و همچنين نياز به موتور و كنترلر الكتريكي با توان نسبتا بالا، سيستم هاي هيبريد موازي مطرح گرديد هاند. در سيستم هيبريد موازي نيروي مورد نياز براي حركت خودرو مستقيما توسط هم موتور الكتريكي و هم موتور احتراق داخلي تامين مي شود، بعبارت ديگر نيروي مكانيكي حاصل از موتور الكتريكي و موتور احتراق داخلي با هم كوپل شده و خودرو را به حركت در مي آورد. هر چند سيستم كنترل گشتاور خودروهاي هيبريد موازي پيچيده تر از خودروهاي هيبريد سري مي باشد اما در عوض توان، وزن و در نتيجه حجم موتور الكتريكي كاهش مي يابد. همچنين ژنراتور نيز در اين سيستم حذف شده و موتور الكتريكي د ر هنگام ترمز به ژنراتور تبديل شده ، انرژي ترمزي را بازيافت مي نمايد. علاوه بر دو طرح فوق سيستم هيبريد سر ي – موازي(تركيبي) نيز وجود دارد كه تركيبي از سيستم سري و موازي مي باشد.در اين مقاله به بررسي انواع طرحهاي سيستم هيبريد موازي و همچنين سري-موازي پرداخته شده و مزايا و معايب انواع سيستمهاي هيبريد با يكديگر مقايسه ميشوند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *