بررسي روش هاي ارزيابي وضعيت و عمر ترانسفوررماتورها و چالش هاي پياده سازي آن در كشور

كليه روشهاي ارزيابي وضعيت ترانسفورماتورها متكي به وجود اطلاعات در يك سطح مشخص بوده و از سه مرحله اصلي تشكيل شده اند ، اين مراحل به ترتيب شامل  مرحله جمعآوري و تحليل اطلاعات، مرحله بازرسي ها و مرحله انجام آزمايش هاي ارزيابي و تحليل نتايج با توجه به اطلاعات جمع آوري شده مي باشند . در يك ارزيابي  جامع ، ترانسفورماتورها از جنبه ها ي مختلف (حرارتي ، الكتريكي، مكانيكي و ….) مورد ارزيابي و بررسي قرار مي گيرند .در اين مقاله  فناوري ارزيابي وضعيت ترانسفورماتورها از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و روشهاي اجرا شده توسط مراكز تحقيقاتي و شركت هاي معتبر مشاوره مهندسي معرفي گرديده است .  سپس مشكلات موجود براي پياده سازي هر مرحله در داخل كشور بررسي شده و در انتها با توجه به اين مشكلات راهكارهاي اجرائي در جهت كاهش يا رفع آنها ارائه  گرديده است .

 

كتايون انوري زاده نائيني – تورج سرمستي
پژوهشگاه نيرو – مركز شيمي و مواد –گروه پژوهشي شيمي و فرايند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *