بررسي رله هاي كنترلر سوييچينگ كليدهاي قدرت و حالات گذراي مرتبط با آن

باز و بستن كليدها در برخي كاربردها باعث ايجاد اضافه ولتاژ و جريان هاي شديد گذرا مي گـردد. ايـن اضـافه ولتاژهـا در كليد رخ داده ولي بخش هاي مجاور را نيز تحـت تـاثير قـرار مي دهد. اقدامات متقابلي نظيـر مقاومـت هـاي كـار گذاشـته شده ،1راكتور يا مقاومت ميرا كننـده 2و بـرق گيـر هـا 3بـراي محدود كردن اثرات ناپايداري سوييچينگ اتخاذ مي شوند. اين روش ها نامطمئن و گران مي باشـد و مـشكل را بـه صـورت اساسي حل نمي كند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *