بررسي رفتار گذراي سيستم زمين آزمايشگاه فشارقوي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مدل سازي و بررسي رفتار گذراي سيستم زمين آزمايشگاه فشارقوي جديد رده 400 كيلوولت

دانلود مقاله : مدل سازي و بررسي رفتار گذراي سيستم زمين آزمايشگاه فشارقوي جديد رده 400 كيلوولت

سيستم زمين يك آزمايشگاه فشارقوي به منظور نيل به اهدافي نظير ايجاد يك مسير بازگشت جريان تجهيزات تست با امپدانس پايين به ارت، محدود كردن پتانسيل  اجزاي مختلف آزمايشگاه در يك حد مجاز، عدم ايجاد پارازيت در اندازه گيري هاي حين تست و تامين ايمني افراد اجرا مي شود . الزامات طراحي و اجراي سيستم زمين  محل تست تجهيزات يا به عبارتي زمين بخش فشارقوي آزمايشگاه متفاوت از ساير بخشها نظير پستهاي برق، نيروگاه ها و ساختمانها مي باشد . در انتخاب طرح زمين  بخش هاي جنبي نظير اتاق كنترل، تغذيه فشارضعيف، تابلوها نيز بايد به الزامات يك آزمايشگاه فشارقوي توجه نمود. مقاله حاضر به بررسي مدلسازي، مطالعه و تحليل  رفتار گذراي سيستم زمين آزمايشگاه فشارقوي در دست اجراي پژوهشگاه نيرو مي پردازد. در ابتدا نتايج حاصله از اندازه گيري عملي مقاومت ويژه لايه هاي خاك در  محل سايت ارائه شده و به منظور استخراج مدلي مناسب از خاك، تفسير نتايج حاصله بيان مي شود . پس از اين مرحله، اجزاي مختلف سيستم زمين آزمايشگاه در نرم افزار CDEGS كه مختص مدلسازي و بررسي رفتار گذراي سيستم هاي زمين است – وارد مي گردند. در ادامه به بررسي طرح هاي مختلف زمين نظير افزودن ميله هاي  زمين، تغيير ابعاد مش ها و نيز نصب الكترود صفحه اي (چاه زمين) پرداخته مي شود. اثر تغييرات پارامترهايي نظير مشخصه موج ضربه جريان مورد بررسي قرار مي گيرد. در نهايت از بررسي و تحليل نتايج حاصله براي بهبود طرح نهايي سيستم زمين اين مجموعه استفاده مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *