بررسي رفتار موتور القايي سه فاز در حالت عدم هم راستايي محور رتور مبتني بر روش تابع سيم پيچ و آزمايش هاي عملي

در اين مقاله, جهت شبيه سازي و بررسي رفتار ماشين القايي سه فاز در حالت عدم همراستايي محور رتور از روش تابع سيم پيچ تعميم يافته دو بعدي1 استفاده شده است. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه در اثر عدم همراستايي محور رتور با استاتور, گشتاور راه اندازي و ضريب توان نسبت به حالت سالم تغيير مي كند. نتايج  آزمايشگاهي نيز اين تغييرات را تاييد مي كند. با توجه به اين كه اين تغيرات با افزايش ميزان عدم همراستايي قابل ملاحظه است, با بررسي ميزان اين تغيرات مي توان خطاي عدم همراستايي را تشخيص داد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *