بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matlab

در اين مقاله شمايي كلي از اثرات تغيير پارامترهاي اصلي موتورهاي القايي سه فاز بررسي شده است. روش پيشنهادي در اين مقاله بر روي چهار نمونه موتور القايي با توانهاي نامي مختلف اعمال شده و تحليل ديناميكي آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. بدين منظور شبيه سازي چهار موتور القايي انجام شده و مقاير مختلف مشخصه هاي كنترلي كه در بررسي رفتار ماشين مورد استفاده قرار مي گيرند مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. براي شبيه سازي از نرم افزار Matlab استفاده شده و نتايج حاصله نشان دهنده آن است كه اختلاف قابل توجهي بين رفتار ديناميكي موتور هاي با توان نامي پايين و بالا وجود دارد.

 

ايمان مظهري، رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي
دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *