بررسي راهكارهاي كاهش سطح اتصال كوتاه در شبكه خراسان 85 و 90 با درنظرگرفتن قابليت اطمينان

با توسعه و گسترش شبكه هاي انتقال و توزيع، مقدار جريان خطا افزايش يافته است . در اين مقاله ابتدا روشهاي كاهش
جريان خطا كه بصورت تئوري و عملي از آنها استفاده شده است؛ بصورت خلاصه گردآوري شده و سپس روشهاي عملي كاهش جريان خطا بر روي شبكه خراسان 85 و 90 با نرم افزار DIgSILENT بررسي شده است . در اين بررسي، قابليت اطمينان شبكه، هزينه بهر ه برداري از روش ارائه شده و حفاظت سيستم نيز در نظر گرفته شده است.

 

مصطفي عيدياني ، محمد حسن مدير شانه چي ، كاظم عاملي، سعيد احمدي
استاديار دانشگاه آزاد بجنورد – دانشكده مهندسي – گروه برق
مهندسين مشاور نارسيس – مشهد
دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد – دانشكده مهندسي – گروه برق
مربي دانشگاه آزاد تربت حيدريه – دانشكده مهندسي – گروه برق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *