بررسي رابطه بين سبك هاي مديريت با بهره وري نيروي انساني در شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي

مقولة بهره وري بعنوان يكي از مهمترين اهداف صـنعت بـرق مي تواند هم از ديـدگاه سـازماني و هـم ازديـدگاه مجموعـة سازمانهاي فعال در اين حوزه مورد توجه قرار گيرد. بهره وري معياري براي ارزيابي عملكرد فعاليتها وتلاش ها در بخشهاي مختلف اجتماعي ؛ اقتصادي وصنعتي است. يكي از عوامل اساسي در رابطه با بهره وري فردي، بهره وري شغلي، بهره وري سـازمان و بـالاخره، بهـره وري ملـي عامـل رهبري و مديريت اثربخش “مي باشد. در تاييـد نظـر كـوتر 1990 رهبري به عنوان نيروي تلقي مي شود كه الهام بخش مردم و افراد است و نيروي لازم را براي ايجاد تغييـر در آنـان فراهم می آورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *