بررسي رابطة تعطيلي روز پن جشنبه با ميزان كارآيي كاركنان

هدف اصلي اين پژوهش، مطالعه و بررسي مقايسه اي ميزان كارآيي كاركنان، براساس تئوري انگيزش  بهداشت هرزبرگ مي باشد. سؤالات اساسي تحقيق شامل:   اندازه گيري و سنجش ميزان احساس مسئوليت، حل معضلات شخصي و خانوادگي، بازدهي و پيشرفت شغلي، صرف هجويي در نيروي انساني و امكانات و ارتقاي  سطح دان ش كاركنان و بررسي ميزان انگيزش شغلي با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي مانند: جنسيت، نوع خدمت، ميزان تحصيلات و سوابق شغلي مي باشد.

 

حسين وفائي
كارشناس ارشد مديريت آموزشي
كارشناس روابط عمومي و بين الملل دانشگاه تربيت معلم سبزوار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *