بررسي دلايل تخريب پره هاي ثابت رديف اول بازسازی شده توربين در يك واحدگازي نيروگاهي داخل كشور

قطعات مسير گازهاي داغ از مهمترين قطعات تـوربين گـازي ميباشند و حـين سـرويس تحـت انـواع مختلـف تـنشهـا و محيطهاي خورنده قرار ميگيرند. اين قطعات حين كار دچـار آسيبهاي مختلف شده و لذا با توجه به شرايط بهرهبـرداري، در يك برنامه زماني مشخص تحـت بازرسـي قرارگرفتـه ودر صورت لزوم تعمير و ياتعويض ميگردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *