بررسي حساسيت پارامترهاي قابل اندازه گيري در توربين گاز نيروگاه قم

حساسيت سنجي پارامترهاي قابل اندازه گيري در توربين گاز از مباحث اصلي در تحليل و آناليز توربين گاز بوده و دست يابي به الگوي رفتاري آنرا ميسر مي كند . اصولاً در هر توربين گاز با استفاد ه از بررسي و تحليل حساسيت پارامترها مي توان گروه هاي اصلي از پارامتر هايي را كه رفتار آنها شبيه به يكديگر مي باشد شناسايي نموده و از اين طريق درباره وي ژگيهاي خاص رفتاري توربين گاز و تعداد بهينه پارامترهاي قابل اندازه گيري اظهار نظر نمود .جهت دست يابي به اين مهم بايد با استفاده از كد نويسي كامپيوتري مدل توربين گاز و ماتريس حساسيت آنرا بدست آورده و تحليل نمود . اين تحقيق با هدف دست يابي و بومي سازي دانش فني مدل سازي و تحليل حساسيت توربين گاز صورت گرفته و به
عنوان يك نمونه از آن جهت تحليل حساسيت توربين گاز نيروگاه قم استفاده شده است.

 

محمد سعيد عقيقي- ادوارد غريبيان
دانشگاه بوعلي سينا پژوهشگاه نيرو
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *