بررسي حجم ماده ابررسانا در محدود سازهاي ابررسانايي نوع عبور شار

جريان خطا در سيستمهاي قدرت با توجه به بالا بودن مقدار جريان اتصال كوتاه اهميت بسزايي دارد . اخيراً با پيشرفتهايي كه در زمينه ساخت مواد ابررساناي دما بالا (HTS) حاصل شده است، تلاش متخصصان بر اي ساخت انواع محدودسازهاي ابررسانايي توسعه يافته است. محدودسازهاي جريان خطا تجهيزاتي هستند كه در شرايط عادي تأثيري در عملكرد مدار ندارند اما با وقوع خطا امپدانس نسبتاً بزرگي در مسير جريان ايجاد شده و جريان از مقدار مشخصي فراتر نمي رود. با توجه به رفتار ماده ابررسانا، محدودسازهاي ابررسانايي به دو گروه اصلي محدودسازهاي مقاومتي و القايي قابل تقسيم بندي هستند كه يكي از انواع مقاومتي آنها محدودساز نوع عبور شار (FLUX FLOW) مي باشد. در اين مقاله با بررسي نحوه استفاده از محدودسازهاي ابررسانايي نوع عبور شار، تاثير حجم ماده ابررسانا روي ضريب محدودسازي جريان و زمان مجاز جهت رفع خطا مورد بررسي قرار گرفته و نتايج با شبيه سازي يك سيستم توزيع نمونه ارائه شده است.

 

حسين حيدري -مجتبي صفدري -رضا شريفي
قطب علمي اتوماسيون و بهر هبرداري از سيستمهاي قدرت
دانشكده مهندسي برق دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *