بررسي جايگاه ادوات FACTS و اغتشاشات ناشي از آنها با در نظر گرفتن مقررات EMC

كاركرد ادوات FACTS باعث ايجاد اغتشاشات و تداخلات فركانس پايين و فركانس بالا مي گردد كه به صورت هدايتي
و تشعشعي منتشر مي شوند . همچنين عملكرد ساير تجهيزات مي تواند در كاركرد صحيح اين ادوات تاثير داشته باشد .
استانداردهاي مختلفي در ارتباط با سازگاري الكترومغناطيسي (EMC) وجود دارد ولي هيچ كدام به طور خاص به ادوات FACTS نمي پردازند. در اين مقاله پس از معرفي اجمالي موسسات متولي امر استانداردسازي EMC ،انواع اغتشاشات فركانس پايين و فركانس بالا كه توسط ادوات FACTS توليد مي شود، مورد بررسي قرار مي گيرد. استانداردهاي مشابه مربوط به بحث با يكديگر مقايسه شده و مزايا و معايب آنها بيان شده است .نحوه تعيين اغتشاشات به صورت مختصر بررسي شده و اغتشاشات، با استانداردهاي موجود در زمينه هاي مختلف نظير محدوده فركانسي ظاهر شده، دامنه اغ تشاشات هدايتي و شدت ميدان هاي تشعشعي مورد مقايسه قرار مي گيرد . نقاط مشترك و همپوشاني ها با اين استانداردها ارائه شده و كاستي ها و اصلاحات پيشنهادي بيان گرديده است.

 

رامتين حديدي
دانشجوي كارشناسي ارشد

احد كاظمي
دانشيار دانشكده برق
دانشگاه علم و صنعت ايران- تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *