بررسي تخريب چترك مقره سيليكون رابر تحت شرايط محيطي شهرهاي منتخب جنوب كشور

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – بررسي تخريب چترك مقره سيليكون رابر تحت شرايط محيطي شهرهاي منتخب جنوب كشور

دانلود مقاله :بررسي تخريب چترك مقره سيليكون رابر تحت شرايط محيطي شهرهاي منتخب جنوب كشور

يكي از مشكلات عمده صنعت برق، بروز خوردگي اتمسفري در تجهيزات بكار رفته در خطوط انتقال و توزيع نيرو مي باشد. به علت عبور خطوط انتقال و توزيع نيرو از مناطق  با شرايط اقليمي و محيطي متفاوت، بررسي تأثيرات محيطي بر روي تجهيزات خطوط ضروري است . همچنين بمنظور استفاده از عملكرد بهينه تجهيزات، لازم است بهره برداري صحيحي انجام گيرد تا عمر مفيدكاري تجهيزات، بالا رود. كاهش عمر مفيد تجهيزات بكار رفته در خطوط انتقال و توزيع نيرو به ويژه در محيطهاي خورنده از مشكلات  اساسي است كه كارشناسان و متخصصان اين صنعت در حال تحقيق و بررسي در مورد آن مي باشند.

در اين مقاله به بررسي خوردگي اتمسفري چترك مقره سيليكوني در شهرهاي منتخب جنوبي كشور (بندرعباس، بوشهر و چابهار) پرداخته ميشود. پس از نصب كوپن  هاي خوردگي براساس استاندارد ASTM G50 در شهرهاي مذكور پس از مدت زمان 16 ماه در بازههاي زماني چهار ماهه نمونه برداري انجام شد. نتايج استحكام  كششي به عنوان مهمترين معيار بررسي ميزان تخريب و فرسايش پليمر سيليكون رابر نشان ميدهد كه شهر بوشهر بيشترين ميزان تخريب و شهر چابهار كمترين ميزان  تخريب را داراست. از آن جاييكه انرژي جذبي خورشيدي در اين سه شهر برابر مي باشد و اين كه انرژي UV مهمترين پارامتر تاثيرگذار محيطي در تخريب زنجيره هاي  پليمري سيليكون رابر به شمار مي رود برخلاف انتظار نتايج ميزان تخريب اين سه شهر با يكديگر برابر نبودند. در ادامه صحت روند ميزان تخريب براساس ميزان نشست آلودگي تفسير گرديد. در ضمن نتايج بدست آمده از ميكروسكوپ الكتروني (SEM) نيز مويد صحت نتايج بود.

 

علي مهديخاني – روزبه سياوش موخر – داور رضاخاني
پژوهشگاه نيرو – دانشگاه صنعتي شريف
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *