بررسي تاثير محدود ساز ابررسانائي جريان خطا بر روي پايداري گذراي سيستم قدرت

استفاده از محدود سازهاي ابررسانائي جريان خطا مي تواند موجب كاهش سطح جريان اتصال كوتاه، بهبود كيفيت ولتاژ و افزايش پايداري سيستم قدرت گردد . در اين مقاله به مساله بهبود پايداري گذراي سيستم قدرت با استفاده از محدود ساز جريان خطاي ابررسانائي پرداخته شده است . با استفاده از معيار سطوح برابر براي يك سيستم قدرت ساده، زاويه رفع خطاي بحراني براي ژنراتور در دو حالت بدون SFCL و وجود SFCL در دو نقطه از سيستم تحت شرايط خطاي سه فاز متقارن محاسبه شده است . با توجه به نتايج مي توان نتيجه گرفت كه وجود SFCL موجب افزايش پايداري گذراي سيستم قدرت مي گردد.

 

حسين حيدري -رضا عليقلي زاده- رضا شريفي
دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *