بررسي تاثير فرمولاسيون و شرايط فرآيندي بر زمان نگهداري پيش آغشته الياف شيشه/رزين اپوكسي مورد مصرف در پره توربين بادي

عوامل پخت با  در سالهاي اخير، قيمت پايينتر، كيفيت پايدار، حجم توليد بالاتر و سهولت فرآيند محصولات پيش آغشته، نيروي محركه استفاده از آنها در توليد محصولات كامپزيتي شده است. رزينهاي اپوكسي به دليل خواص مكانيكي و پايداري حرارتي و محيطي بالا، از مهمترين رزينهاي مورد استفاده در ساخت پيش آغشته هاي پرة توربين بادي هستند. اين دسته از رزينها بسته به نوع سيستم پخت مورد استفاده در ايجاد اتصال عرضي در آنها داراي خصوصيات بعضا متفاوتي خواهند بود و سيستم پخت با تاثير بر رفتار پخت آميزه، تاثير بسزايي در قابليت نگهداري پيش آغشته در مدتهاي طولاني خواهد داشت. لذا در تحقيق حاضر، خواص حرارتي و قابليت نگهداري نحوه تغيير ميزان پخت با گذشت زمان( براي نمونه رزينهاي پخت شده با سه نوع متفاوت از عوامل پخت با یکدیگر مقایسه گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *