بررسي تاثير تغيير پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون بر رفتار حالت گذراي اتصال كوتاه آن

هدف از اين مقاله بررسي تاثير تغييرات پارامترهاي الكتريكي و مكانيكي ژنراتور سنكرون بر روي جريان اتصال كوتاه سه فاز و بدست آوردن خواص ژنراتور اتصال كوتاه مي باشد . اين پارامترها شامل مقاومت هاي الكتريكي تحريك رتور، سيم پيچي استاتور، دمپرها و راكتانسهاي و  اندوكتانسهاي هاي نشتي مربوطه، ولتاژ تحريك و لختي مجموعه رتور ژنراتور سنكرون اتصال كوتاه است . تحليل صورت گرفته شامل
بررسي دامنه جريان اتصال كوتاه و رفتار گذراي ژنراتور است. در اين بررسي از مدل d-q ژنراتور براي شبيه سازي استفاده مي شود . براي اين تحليل يك ژنراتور 2MVA ، 400 V در نظر گرفته شده است.

 

مهران ميرزائي -الهام خسروشاهلي -عماد شريفي
پژوهشگاه نيرو
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *