بررسي تاثيرات محل نصب فيلترهاي اكتيو موازي در سيستم هاي قدرت بر ويژگي هاي جبرانسازي و پايداري شبكه

استفاده از فيلترهاي اكتيو موازي يكي از روش هاي موثر جبرانسازي توان راكتيو و حذف يا محدود نمودن هارمونيكهاي شبكه هاي توزيع است ولي در اين ميان توجه به  محل نصب آن در شبكه اهميت خاصي دارد . از آنجاييكه فيلترهاي اكتيو همانند منابع جريان كنترل شده عمل نموده و با مقايسه جريان بار، جريان منبع و يا ولتاژ منبع با  شكل موجهاي سينوسي، جريانهاي هارمونيكي را به مدار تزريق مي كنند تا شك ل موجهاي شبكه توزيع سينوسي گردد، در صورت عدم انتخاب محل صحيح نصب  فيلتر اكتيو، امكان افزايش ميزان هارمونيكها در بعضي از باسهاي شبكه وجود دارد كه موجب كاهش كيفيت توان كلي شبكه مي گردد . همچنين سيستم كنترلي بكار رفته  براي كنترل فيلتر اكتيو مي تواند در صورت عدم انتخاب صحيح محل نصب آن موجب ناپايداري فيلتر اكتيو و حتي شبكه توزيع گردد.

 

فرهاد شهنيا  – سيد حسين حسيني
دفتر تحقيقات و استاندارد- شركت توزيع نيروي برق آذربايجانشرقي
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر- دانشگاه تبريز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *