بررسي اهميت پيش بيني ميزان تقاضا در پيش بيني قيمت برق با تفكيك قيمت برق به مولفه هاي مختلف در فضاي رقابتي انرژي الكتريكي

در محيط تجديدساختار يكي از مسائل مهم در برنامه ريزي شركت هاي توليدي، خريداران و بهره بردار سيستم، مسأله پيش بيني قيمت برق  مي باشد. در اين فضا، به  دليل عدم قطعيت هايي كه در فرآيند قيمت برق وجود دارد، نوسانات زيادي در فرآيند قيمت برق ايجاد شده است كه پيش بيني اين كميت مهم را به نسبت پيش بيني  بار كه مدت زيادي در حال انجام است با مشكل مواجه نموده است. در اين مقاله با تفكيك قيمت برق به دو بخش عمده ( يك بخش مرتبط با ميزان تقاضا و بخش ديگر  مرتبط با هر چيزي غير از ميزان تقاضا مثلاً رفتار شركت كنندگان در بازار) به بررسي پيش بيني پذيري قيمت برق در مقابل مولفه هاي تفكيك شده مي پردازيم. با استناد  به نتايج بدست آمده از اين بررسي، مدل پيشنهادي جهت پي شبيني قيمت برق معرفي مي شود. همچنين اهميت پيش بيني ميزان تقاضا نيز به عنوان يكي از ورودي  هاي تأثيرگذار در پي شبيني قيمت برق مورد مطالعه قرار مي گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *