بررسي اقتصادي كاربرد محدود ساز جريان خطا از نوع تلفيق شكستن شين و امپدانس تشديد سري در پست فشارقوي فيروز بهرام

در اين مقاله شبكه انتقال انرژي سال 1390 ايران مورد مطالعه قرار گرفته و ضرورت كاربرد محدودساز جريان خطا در آن بررسي گرديده است. در اين ارتباط ابتدا ضرورت و نحوه كاربرد محدودسازهاي جريان خطاي تشديد سري به همراه مجزا سازي شينها در شبكه هاي انتقال انرژي بررسي شده و سپس كاربرد محدود كننده جريان خطا  از جنبه اقتصادي مورد ارزيابي قرارگرفته است. در يك مطالعه موردي براي پست فشارقوي فيروز بهرام نشان داده شده، عليرغم نياز شبكه به محدودسازي جريان خطا  در آن، اين كاربرد در مقايسه با بروز كردن كليه كليدهاي قدرت موجود در پست فقط تحت شرايطي كه پست حداقل بيش از 12 كليد قدرت داشته باشد مناسب است.

 

حميد جوادي
دانشكده مهندسي برق – دانشگاه صنعت آب و برق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *