بررسي ارتباط بين اضطراب، استرس و افسردگي با فرسودگي شغلي

انسصان ها برای آنکه بتوانند درست کار کنند بایستی درست فکر کنند و برای آنکه درست فکر کنند بایستی سالم باشند بنابر این سلامت جسم سازمان، دستيابي به بالاترين سطح بهره‌وري به شرط تأمي ن سلامت رواني و جسماني كاركنان مي ‌باشد. دستيابي به هدف فوق در شرايطي امكان پذير است كه ضمن برخوردار بودن كاركنان يك سازمان از معيارهاي سلامت رواني و جسماني، بهره‌وري شغلي آنان نيز تا حد ممكن در حد بالا و مطابق با ميزان‌هايي باشد كه سازمانهاي كارآمد، امكان دستيابي به آن ميزان ‌ها را يافتهاند. يكي از مباحث بسيار مهم و قابل توجه، فرسودگي شغلي است كه  ميتواند بر روي كاركرد سازمانهاي مختلف تأثيرگذار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *