بررسي اثر شرايط مختلف عايقي بر الگوهاي φ − q در تخليه جزئي كابلهاي فشار قوي

در مقاله حاضر، برپايه مدلسازي پديده تخليهجزئي تحت شرايط فيزيكي مختلف، اشكال متنوعي از الگوهاي φ − q تخليه جزئي بدست آمده است كه علاوه بر كمك به تحليل صحيح عيب عايقي، به شناسايي شدت عيب نيز منجر ميگردد و ميتوان از كلاسبندي نادرست عيبهاي عايقي نيز جلوگيري نمود. بررسي اثر شرايط مختلف عايقي از جمله تأثير پارامترهاي فشار، درجه حرارت و حساسيت دستگاه اندازه گيري PD و همچنين پيري عايقي از اهداف اين مقاله است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *