بررسي اثر توليد بهينه توان راكتيو بر مصرف انرژي داخلي و شرايط بهره برداري ژنراتور واحد V94.2با تخمين به هنگام تلفات ژنراتور

در اغلب شين هاي نيروگاهي شبكه در سمت فشار قوي در ساعاتي از شبانه روز ولتاژ بالا مي رود. ميزان تغيير ولتاژ بسته به بارپ شبكه و خطوط انتقال ، موقعيت نيروگاه در شبكه، پارامتر هاي خطوط انتقال و ساير شرايط تا حد زيادي متفاوت است. اين رفتار از جانب شبكه از رفتار هاي سلفي و خازني خطوط انتقال در ساعات مختلف پر باري و كم باري ناشي مي گردد.رفتار شبكه انتقال در ساعات كم باري غالبا خازني بوده كه سبب بالارفتن سطح ولتاژ شبكه مي گردد. طبيعتا در اين زمان ها نياز به تزريق توان راكتيو مثبت از جانب ژنراتورها جهت حفظ پايداري ولتاژي شبكه كاهش مي يابد. از آن جا كه توليد توان راكتيو منجر به افزايش تلفات در برخي قسمت هاي ژنراتور مي گردد، سعي بر اين است كه با تنظيم بهينه توان راكتيو ، تلفات ژنراتور را كاهش داده و در مصرف انرژي نيز صرفه جويي گردد و شرايط بهره برداري از ژنراتور تا حدي بهبود يابد. شركت سازنده ژنراتور مقادير تلفات را براي يك نقطه كار نامي ارائه كرده است؛ در اين مقاله با استفاده از معادلات ماشين هاي سنكرون و داده هاي شركت سازنده براي تلفات غير مكانيكي)مرتبط با پارامترهاي تحريك و توان راكتيو( در نقاط كاري مختلف ژنراتور دست مي يابيمپارامتر هاي ماشين و تلفات نامي، به تخميني براي تلفات غير مكانيكي)مرتبط با پارامترهاي تحريك و توان راكتيو( در نقاط كاري مختلف ژنراتور دست مي يابيم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *