بررسي اثر بخشي آموزش حضوري بر الگوي مصرف مشتركين خانگي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي اثر بخشي آموزش حضوري بر الگوي مصرف مشتركين خانگي

دانلود مقاله : بررسي اثر بخشي آموزش حضوري بر الگوي مصرف مشتركين خانگي

از آنجا كه آمار و شواهد نشان از رشد مصرف انرژي برق به ميزان ده درصد در سال در كشور عزيزمان دارد.، تامين برق مورد نياز همواره از دغدغه هاي مسئولين امر مي  باشد . در وهله اول به نظر مي رسد راه حل تامين نيازهاي رو به رشد جامعه احداث نيروگاه هاي جديد و ظرفيت سازي است.

لكن با توجه به عدم استفاده بهينه از انرژي برق خصوصا در بخش خانگي، مي توان درصدي از شيب اين افزايش را از طريق مديريت مصرف كاهش داد. از اين رو بهره گيري از مكانيزم هايي نظير استفاده از لوازم اندازه گيري چند زمانه به منظور جهت دهي به مصرف مشتركين و كاهش بار شبكه در ساعات پيك مورد توجه قرار گرفته است.

 

دراين پروژه سعي گرديده تاثيرآموزش خانه به خانه بر رفتار مصرف كنندگان خانگي پس از تعويض لوازم اندازه گيري مكانيكي به ديجتال به صورت ميداني مورد بررسي قرار  گيرد.

نتيجه پژوهش حاكي از آن بود كه تكيه صرف بر ارائه آموزشهاي غير حضوري در خصوص مديريت مصرف با شيوه هايي نظير تبليغات ،تيزر هاي تلويزيوني و نيز پخش بروشور اثر بخشي كافي نداشته و تغيير قابل توجهي در رفتار مصرف كننده ايجاد نمي نمايند.

از اين رو دراين تحقيق با انتخاب نمونه هايي از مصرف كنندگاني كه پس از تعويض لوازم اندازه گيري آنها از مكانيكي به ديجيتالي بدون ارائه آموزش ،تغييري در ميزان مصرف آنهاحاصل نگرديده با استفاده از روشهاي آموزشي چهره به چهره و با رويكرد پرداخت كمترحتي براي مصرف ثابت فقط با تغيير رفتار مصرف سعي گرديد نتايج بدست
آمده تحليل گردد و پيشنهادهايي براي بهبود اثر گذاري آموزشها در جهت كاستن از مصارف و يا مديريت مصرف خصوصا در زمان پيك بار ارائه شود.

 

مريم ميرزاآقايي، حسن عبدي جالبي ،شاهين عباس زاده،كريم دردايي،رضا اردهه
شركت توزيع نيروي برق استان البرزوغرب استان تهران
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *