بررسي اثرات قطار برقي تبريز- جلفا بر نامتعادلي ولتاژ شبكه فوق توزيع تغذيه كننده آن و ارائه راهكارهاي بهبود و رفع نامتعادلي

استفاده از سيستمهاي تكفاز يا دو فاز متداول براي تغذيه قطارهاي برقي موجب ايجاد نامتعادلي در شكل موجهاي جريان و ولتاژ شبكه هاي تغذيه كننده آن شده و  نهايتاً موجب كاهش كيفيت توان شبكه مي گردد . با توجه به روند رو به گسترش استفاده از سيستمهاي قطارهاي برقي برون شهري در ايران خصوصاً در مسيرهاي  تهران – اصفهان و تهران – مشهد لزوم بررسي مشكلات نامتعادلي ولتاژ و جريان شبكه هاي تغذيه كننده آنها ضروري بنظر مي رسد . در اين مقاله ابتدا به بررسي اثرات نامتعادلي ناشي از سيستمهاي تغذيه قطارهاي برقي بر شبكه هاي قدرت مي پردازيم . آنگاه ساختار سيستم قطار برقي تبريز – جلفا بعنوان يك بار نامتعادل در شبكه  برق آذربايجان مورد بررسي قرار گرفته و ويژگيهاي نامتعادلي شبكه بصورت شبيه سازيهاي انجام شده بررسي مي گردد . سپس راهكارهاي بهبود و حذف نامتعادلي در شبكه هاي تغذيه قطارهاي برقي پيشنهاد شده و اين راهكارها از لحاظ حداقل و حداكثر ميزان توليد نامتعادلي در شبكه مقايسه مي گردند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *